Havacılık Literatürü [Beta]

Bir akademik literatür taraması sürecinin en kritik unsurlarının başında eldeki mevcut literatürün sınıflandırılması gelmektedir. Böylesi bir sınıflandırmanın yapılması mevcut bilgi birikiminin net bir şekilde ortaya konulmasına yardımcı olur. Bu sayede ileride konuyla ilgili yapılacak olan saha çalışmalarında geliştirilecek olan araştırma modelinin sağlam dayanaklar üzerine oturtulabilme imkanı sağlanır. Böylece sektörde gözlemlenen uygulamaya dönük sorunların çözümüne yönelik kurulması gereken bilimsel bağlantı da doğru bir şekilde ortaya çıkarılmış olur.

Havacılık literatürüne katkı vermek isterseniz bilimsel çalışmanızın konusunu ve bağlantısını literaturhavacilikdizini.com eposta adresine gönderebilirsiniz.

Konu Başlıkları

1Doktora Tezi

2Yüksek Lisans Tezi

B
C-Ç
D
E
F
G
H
I-İ
J
K
L
M
N
O-Ö
P
Q
R
S-Ş
T
U-Ü
V
Y
Z